Bestuur en commissies

Bestuur

Voorzitter Marita Smelter [email protected]
Secretaris Miranda Scheper [email protected]
Penningmeester Maurice Koets [email protected]
Algemeen bestuurslid: PR + communicatie Daphne Drenth-Stiekema  

 

Commissies

Hieronder hebben we de verschillende commissies uiteengezet:

- Bar en Inkoop

- Onderhoudscommissie

- Sponsoring

- Jeugd

- Recreatie

 

Bar en Inkoop

Als lid heb je toegang tot de kantine.
De bar is niet elke avond open. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van portefeuille houders.

De inkoper draagt er zorg voor dat er, van wat er verkocht wordt, ook weer voldoende aanwezig is.

Is iets op? Stuur even een app/sms of email naar de inkoper.

Inkoper Bert Kalfsbeek 06-21217029

 

Onderhoudscommissie

De leden van de onderhoudscommissie hebben als taak te zorgen voor een veilig en goed uitziend tennispark.
De gebouwen in goede staat van onderhoud houden en alles naar behoren te laten functioneren.
De beplanting, de bestrating, de hekwerken, afrasteringen e.d. moeten worden onderhouden en last but not least: de tennisbanen moeten er goed bij liggen en de baanverlichting moet werken.

Lid Gé Hoogerwerf 0599-212913
Lid Gerard Popma 0599-235330
Lid Henk Tingen  
Lid Nol Iping 06-10684206


Sponsoring

T.P.V. Borger hecht grote waarde aan de relatie met sponsoren. Sponsor zijn van een actieve, ambitieuze en groeiende vereniging, dat spreekt ondernemers aan. Met de verkregen middelen steunt de sponsor de vereniging met meer inkomsten of minder uitgaven. Op basis van maatwerkafspraken kunnen mogelijkheden voor reclame-uitingen worden besproken. De afspraken worden vastgelegd in een meerjarige sponsorovereenkomst.

Heeft u interesse om T.P.V. Borger te sponsoren? Neem dan gerust contact op.

Contactpersoon Auke Brantsma 06-45604205


Jeugd

T.P.V. Borger hecht waarde aan sportende kinderen waarbij we natuurlijk het liefst zien dat ze gaan tennissen.
Vandaar dat de leden op dit thema zich inzetten om jeugd te werven en te behouden.
Werving gebeurt door het organiseren van schooltennis, een instuifmiddag, mini toernooitjes en andere leuke activiteiten.

Voorzitter Sandra Boekestein-Loves 06-14198838 [email protected]
Lid Froukje Darwinkel    
Lid Karien Reinders    


Recreatie

Naast het spelen van toernooien of competitie zijn de recreatieve activiteiten minstens zo leuk.
Zo wordt er door de weeks op vaste momenten door (oudere)clubleden samengespeeld.
Binnen de vereniging staat dit beter bekend onder de noemer “tennistoss”.

Beheerder app Bert Kalfsbeek 06-21217029


Wil je samen met een medelid wat organiseren?
Neem dan contact op met Miranda Scheper. T.P.V. Borger stelt ieder lid in de gelegenheid om een leuk tennismoment te organiseren.
Zo worden er jaarlijks thema avonden georganiseerd, een afsluitingsfeest van de competitie, een wijnproeverij, oliebollentoernooi,…… er is altijd wel een reden om wat leuks met elkaar te doen.