Huisregels

De 10 huisregels van TVB

  • Houd ons park en clubhuis netjes en schoon.
  • Houd je aan de regels opgenomen in het baanreglement.
  • Stimuleer elkaar om, in het geval je dat nog niet bent, als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan onze vereniging.
  • Spreek elkaar aan op ongewenste houding en gedrag en meld misstanden bij het bestuur.
  • Zorg voor een goede ontvangst van de gastspelers.
  • Wees Sportief! Voor, tijdens én na de wedstrijd.
  • Blijf altijd eerlijk, verdraagzaam en hulpvaardig; zorg dat het plezier in de sport en spel behouden blijft.
  • Toon respect voor je tegenstander(s), teamgenoten, toeschouwers en jezelf.
  • Sport is emotie; geef je tegenstander(s) en jezelf de gelegenheid om die op een correcte manier – dus zonder hinderlijk gedrag – te verwerken. Jeugdspelers moeten de gelegenheid krijgen in dit proces te leren en te groeien.
  • Omstanders en toeschouwers bemoeien zich niet rechtstreeks met de spelers op de baan.